अध्यक्ष डॉ. ज.रा.दाभोळे रत्नोदय हाऊसिंग सोसायटी,नागाळापार्क,कोल्हापुर
फोन.नं. ०२३१-२६५०७४३, मो. : ९४२०००६५१८
कार्याध्यक्ष डॉ. ना.ल. कुंभार आई, शिवनगर,सुतमिल रोड, लातुर,
फोन.नं. ०२३८२-२४८१६७, मो. : ९४०३२४४७३२
खजिनदार प्रा.सुधीर पिटके गायत्री संजीवराजेनगर फलटण
फोन.नं. ०२१६६-२२२५३०, मो. : ९९७५६७५९३५